Osteopati

Osteopati är en internationellt erkänd och väletablerad profession för diagnos och behandling av besvär i kroppens rörelseaparat; muskler och leder, och dess stödjande funktioner; blodcirkulation, andningsfunktion, lymfdränage och neurologisk försörjning. Syftet med behandlingen är att återställa nedsatt funktion, minska smärta samt förbättra kroppens förutsättningar för långsiktig fysisk hälsa. Behandlingen utförs med mjuka behagliga metoder i samförstånd med patienten.

Inom osteopatin är helhetstänkandet grundläggande. Det innebär att stor vikt vid diagnos och behandling läggs vid hur kroppens olika delar är länkande och ömsesidigt beroende av varandra. Osteopaten tar alltid hänsyn till individens allmäntillstånd vid valet av behandlingsstrategi och behandlingsteknik.

Våra osteopater är medlemmar i och försäkrade genom Svenska Osteopatförbundet.

Pris per behandling Kr. 750:-

 

 

 

 

Erika Walton                  Lena Vahtra
Osteopat M.Sc D.O        Osteopat B.Sc D.O
Medicinsk akupunktör   070-546 57 25
070-565 57 38