Akupunktur

Västerländsk medicinsk akupunktur används allmänt inom svensk sjukvård för att påskynda läkningsprocesser samt för smärtlindring vid långvariga smärttillstånd. Vår akupunktör har samma utbildning som legitimerad vårdpersonal och har också, genom sin 5-åriga osteopatutbildning, motsvarande anatomikunskaper. Mycket goda kunskaper i anatomi är en förutsättning för säker och effektiv nålbehandling.

Västerländsk medicinsk akupunktur kan till exempel vara effektivt vid: muskel- och seninflammationer såsom tennisarmbåge, golfarmbåge, axelsmärta relaterad till muskler, senor och muskelfästen, spänningshuvudvärk, knäsmärta och höftsmärta (ex vid artros), migrän, samt vid sömnproblem och vid beroendeproblematik. Forskning över akupunkturens verkningsmekanismer visar att nålstimuleringen påverkar nervsystemet till effektivare hämning av smärta.

Akupunktur erbjuds som en fristående behandlingsform eller som komplement till osteopatisk behandling.

Orsaken till smärtande muskulatur och nedsatt funktion och rörlighet är ofta hållnings- och belastningsrelaterad. Den osteopatiska behandlingen har som syfte att finna och bearbeta grundorsaker till besvären. Kombinationen av den osteopatiska behandlingen och akupunkturen ger alltså behandling av grundorsak till besvär samt förbättrar läkning och hämmar den smärta som uppstått.

Kombinerad behandling osteopati och medicinsk akupunktur.
Pris per behandling: 55 minuter Kr. 1.020:-

Tag kontakt med Erika Walton, 070-565 57 38, för information om fler behandlingsalternativ och prisuppgifter.

Erika Walton
Osteopat MSc D.O
070-565 57 38

Erika Walton
Med. akupunktör
Osteopat MSc D.O
T: 070-565 57 38
http://www.okew.se